(1)
Beolchi, L. La Guerra d’Algeria 1954-1962. Una Cronaca Critica. MatStor 2024, 15, 200-244.